من از خدمات قالیشویی قالیشویی غرب تهران قالیشویی نوین استفاده کردم. برخورد گرم و مناسب کارکنان و مدیریت مجموعه قالیشویی نوین مهم ترین عامل برای من می باشد تا از خدمات قالیشویی آن ها استفاده نمایم.